Rybarský poriadok na jazere Szűcsi Völgy Tó

Všeobecný poriadok na jazere Szűcsi:

Všeobecný poriadok na jazere Szűcsi:

• ZÁKAZ vjazdu motorovým vozidlám bez povolenia!
• Nadmerným hlukom alebo nedôstojným správaním sa, rušiť ostatných rybárov je zakázané!
• Bivakovanie povolené. Zakladať oheň je zakázané!
• Zákaz stavania prístreškov a príbytkov na lovných miestach. Zákaz skladovania a ponechávania vecí na lovných miestach po ukončení lovu!
• Je striktne ZAKÁZANÉ poškodzovanie porastov na brehu aj vo vode!
• Zariadenia okolo vodnej plochy používať v súlade s ich návodom a zanechať ich v pôvodnom a v čistom stave!
• Kúpanie v jazere je ZAKÁZANÉ!
• Fajčenie v lodi je ZAKÁZANÉ! Odhadzovanie ohorkov do prírody a do vody je prísne ZAKÁZANÉ!
• Odpadky nahromadené počas lovu je za poplatok možné umiestniť na zberné miesto, ktoré je na zber odpadkov vyčlenené. Poplatok za umiestnenie odpadu do zberného kontajnera je 1000 ft (3 euro)/odpadové vrece. V prípade záujmu označené odpadové vrece je možné si vyžiadať u porybného pri príchode na jazero. Rybárske miesto a jeho okolie je po ukončení lovu nutné opustiť v čistote, bez odpadkov.
• Používanie elektrocentrály je povolené od východu slnka do západu slnka.
• Každý rybár je povinný dodržiavať a upozorňovať každého na dodržiavanie opatrení služiacích k ochrane vody a prostredia!

Pravidlá rybolovu pri metóde lovu na boilies - chyť a pusť:

• Povinnosťou každého rybára je šetrná manipulácia s rybou. Hrubé, nezodpovedné zaobchádzanie s rybou má za následok okamžité vylúčenie z rybníka. Fotiť sa s úlovkom postojačky je ZAKÁZANÉ!
• Lov na 2 udice. Možnosť dokupénia povolenky na tretiu udicu.
• Každý rýbár je povinný používať kvalitnú podložku pod ryby s minimálnou hrúbkou dna 5 cm alebo vaničku a veľký podberák s hustými očkami.
• Zákaz vkladania úlovku do člna. Ulovené ryby je jedine povolené šetrne vlačit (pomalým tempom) popri člne v sieti podberáku.
• Každú ulovenú rybu nad 17 kg je potrebné šetrne zasakovať do dostatočne hlbokej vody v kvalitnom prechovávacom saku (najlepšie vážiaci sak s plavákmi). Tento úlovok je potrebné OKAMZITE nahlásiť porybnému za účelom registrácie ryby (kontaktné tel.č. nájdete na povolenke). Sakovanie úlovkov pod 17 kg je zakázané a po dokumentácii a ošetrení je potrebné úlovok okamžite šetrne pustiť späť do vody
• Pri kaproch nad 20 kg prosíme o šetrnú a opatrnú manipulaciu. Je ZAKÁZANÉ zdvíhať ryby pomocou sietky podberáku!!! Tieto ryby je zo sietky podberáku do važiaceho saku k váženiu preložiť vo vode. Je zakázané vynášanie úlovkov nad 20 kg na breh. Váženie, fotografovanie úlovkov nad 20 kg je povolené len vo vode a len za prítomnosti porybného (pokiaľ to miesto umožňuje 3-4-5-6-7-9-10) Pri jarnom - jesennom rybolove doporučujeme používanie brodiacích čižiem/prsačiek.
• Používanie klasických kapráskych sakov je ZAKÁZANÉ!
• Používanie vlastných člnov je povolené. Na jazere je možnosť prenájmu člnu. Používanie člna je na vlastnú zodpovednosť. Používanie elektromotorov je povinné. Je povolené používanie len elektromotorov, používanie spaľovacích motorov je ZAKÁZANÉ! Na jazere je možnosť prenájmu elektromotorov.
• V každom výseku rákosia je povinné používania samostaného člna!
• Vnadenie, zavážanie člnom je povolené.
• Používanie zavážacích lodiek je ZAKÁZANÉ!
• Zdolávanie povolené jedine z člna! Zdolvánie z brehu je ZAKÁZANÉ!
• Každý rybár musí byť vybavený veľkým podberákom s hustými očkami a dezinfekčným prostriedkom na ošetrenie poranení rýb.
• Používanie olovenej (leadcore) šnúry je ZAKÁZANÉ! Používanie spletanej šnúry ako šokovej šnúry je ZAKÁZANÉ!
• Používanie šokovéj šnúry z monofilu (min. priemer: 0,55mm, min. dĺžka: 15m) je POVINNÉ! Minimálny priemer monofilu je 0,35mm. Používanie spletanej šnúry ako hlavnej šnúry je povolené len v osobitných pripádoch na základe povelenia správcu jazera.
• ZÁKAZ používanie fixných montáži! Zákaz používania kolíkov/T-čiek v záveskách pre olovo!
• Používanie háčiku s protihrotom je povolené.
• Vnadenie je povolené každými pomôckami. Označovanie lovných miest je povolené buď H bojkami alebo markerom. Iné označenie lovného miesta je ZAKÁZANÉ. Po ukončení lovu musia byť z vody odstránené. Tyčové bójky sú zakázané.
• ZÁKAZ rybolovu v ochrannom pásme a v jeho 20 metrovom okruhu (lovné miesta 8 a 9)!
• ZÁKAZ lovu v okruhu 20 metrov od sektrovej bójky.
• Lov je povolený v lovnom sektore vyznačený sektorovými bojami. Loviť mimo vlastný sektor je zakázané.
• Boiliesová povolenka oprávňuje loviaceho loviť iba nedravé ryby. Lov dravých rýb živou rybkou je zakázané!
• Granule pre psov a mačky (všetky druhy) sú ZAKÁZANÉ! Maximálne množstvo použitelného krmiva je obmedzené. O aktualnom limite sa informujte u porybného. Použitie partiklu v surovom stave je zakázané!
• Každý návštevník revíru je na území celého jazera na výzvu správcu revíru alebo porybného umožniť kontrolu motorového vozidla. Pokyny porybného musí každý návševník jazera striktne dodržiavať. V prípade odhalenia akéhokoľvek porušenia rybárskeho poriadku je každý návštevník o porušení rybarského poriadku povinný ihneď informovať porybného. V prípade nedodržania vyššie uvedených pravidiel budete z areálu vykázaný(á)!
• Prijímanie návštev je povolené od východu slnka do západu slnka.
• Miesta č. 1 a 4 je možné rezervovať len spoločne s domčekom, ktorého cena je 6.000 HUF/24 hodín + kaucia 10.000 HUF.
• Lovné miesta je možné obsadzovať od 12:00 a je nutné ích opustiť najneskôr do 11:00.

Prajeme Vám príjemný pobyt na brehu nášho jazera!

Tamás Csörgő, správca jazera

E-mail: szucsilake@gmail.com

Facebook