Horgászrend

Általános szabályok

a Szücsi Völgy-tavon és partján elvárt viselkedéshez

1. A halgazdálkodásra jogosult által kiadott, horgászatra jogosító területi jegy nélkül a tó területére gépjárművel behajtani TILOS!

2. Hangos beszéd, mások nyugalmának megzavarása tilos, az ilyen horgászt – vagy annak társaságát – halőreink távozásra szólítják fel.

3. A tó – gépjárművel megközelíthető – déli oldalára a behajtás engedélyezett. Az északi oldalon levő területeket gépjárművel megközelíteni TILOS! A horgászat befejeztével a horgász minden esetben köteles a kijáratnál ellenőrzés céljából megállni a gépjárművel és a kifogott halat a halőrnek bemutatni.

4. A tó területén sátrat verni, kempingezni – a halőrrel való előzetes egyeztetés alapján – van lehetőség. Tüzet rakni kizárólag a kijelölt tűzrakó helyeken szabad.

5. A horgászhelyen semmilyen építmény nem létesíthető, és a horgászhely elhagyása után semmilyen eszköz ott nem hagyható / tárolható.

6. A növényzet irtása bármilyen formában TILOS.

7. A tó körüli létesítmények rendeltetésszerű használata, állaguk megóvása, tisztántartása kötelező.

8. A tóban fürdeni TILOS!

9. A csónakokban a dohányzás TILOS! Illetve a tóparton a cigarettacsikk szétdobálása szigorúan TILOS! Ha a halőr tapasztalja a jelenséget, a horgász terület jegyét bevonhatja!

A Szűcsi Völgy-tó horgászrendje

A horgászat szabályai:

1. Éves területi jeggyel rendelkezők időszakosan külön térítés nélkül, napijegyesek pedig éjszakai jegy megváltásával horgászhatnak éjszaka (az éjszakai jegy ára megegyezik a napijegy árával, az elvihető halmennyiség is azonos vele, de egy naptári napon e két jegy kombinációjával sem léphető át a jogszabályokban rögzített napi limit). A november 1-től március 31-ig terjedő időszakban – a bojlis külön engedéllyel rendelkezők kivételével – éjszakai horgászatra egyáltalán nincs lehetőség (az éves területi jeggyel rendelkezőknek sem).

2. Bojlis területi jegy váltása esetén ugyanazon horgászálláson napijegyes horgász nem tartózkodhat, valamint a bojlis területi jegyek birtokában kizárólag békés halakra történő horgászat engedélyezett.

3. A ragadozó halakra csak pergető vagy műlegyező horgászat engedélyezett. Élő vagy elpusztult csalihal, illetve halszelet, haldarab csaliként való alkalmazása TILOS!

4. A csónakos horgászat csak a bojlis jeggyel, illetve külön engedéllyel lehetséges, de az ilyen módon horgászó sporttársak semmilyen esetben sem zavarhatják a parti horgászokat. Elektromos motor használata kötelező, belső égésű motor használata TILOS!

5. Saját csónak használható, melyet az érkezéskor a jegyváltás előtt a halőrháznál KÖTELEZŐ fertőtleníteni, ára : 2500 Ft / alkalom , emellett csónak bérlésére (2500 HUF/nap) – igény szerint – van lehetőség. A csónakot mindenki csak a saját felelősségére használja!

6. Az etetés helyét a horgászat megkezdésekor meg lehet jelölni, jelölésre azonban kizárólag mélyvizi vagy H bója használható, ettől eltérő bármilyen más jelölés TILOS. A jelölést a horgászat végén el kell távolítani az etetett helyről. A szektor kijelőlő bóják 15 méteres közetében horgászni TILOS!!!

7. A tóba halat telepíteni tilos, erre csak a tulajdonos jogosult.

8. A pontymatrac használata mindenkinek KÖTELEZŐ, melyet igény esetén biztosítunk (5000 HUF/alkalom).

9. Tilos a halat más szákjában tartani vagy a horgászhelytől 10 m-nél messzebb kikötni.

10. Teríték készítése tilos , a megtartani nem kívánt vagy nem megtartható halat haladéktalanul vissza kell helyezni a vízbe. Ez alól csak a hatósági felmentés birtokában lebonyolított horgászversenyek jelentenek kivételt.

11. A tó területén a halőr jogosult a horgászó, vagy távozó személyek és járművek ellenőrzésére. Utasításait minden horgász és kísérője köteles betartani.

12. Szennyezett, szemetes horgászhelyen horgászatot kezdeni vagy folytatni tilos, a horgászat során keletkező hulladékot a hulladékgyűjtőkben kell elhelyezni. A horgászat befejezése után a horgászhelyeket tisztán kell elhagyni! Minden horgász köteles a víz és környéke környezetvédelmére vonatkozó rendelkezéseket megtartani és másokkal megtartatni!

13. A bójákkal jelzett kíméleti területen horgászni egész évben tilos!

14. Etetőhajó használata tilos!

15. Áramfejlesztó (agregátor) használata napkeltétől, napnyugtáig engedélyezett.

16. Bármilyen szabálysértés észlelése esetén a horgász haladéktalanul köteles a halőrt értesíteni.

Bojlis horgászat szabályai:

1. Minden bojlis horgásznak kiemelt figyelmet kell fordítania a megfogott halak épségének megőrzésére, melyeket a halőrök folyamatosan ellenőriznek, és a nem megfelelő bánásmód észrevételekor a horgászt távozásra szólíthatják fel! Halat állva fényképezni szigorúan TILOS!

2. Minden bojlis horgásznak kötelező a jó minőségű pontymatrac használata!

3. A kifogott halat a csónakba berakni szigorúan tilos! Partra hozni kizárólag a csónak mellett, lassú tempoban lehetséges.

4. Minden 15 kg feletti fogást azonnal köteles jelenteni a szolgálatban lévő halőrnek, addig kizárólag lebegő pontyzsákban (mérlegelő) zsákban lehet tartani. Hagyományos pontyzsák használata a tavon szigorúan tilos! Minden 15kg-nál nagyobb halat fényképezni csak a halőr vagy a tógazda jelenlétében lehet!

5. Csónakból való etetés, behordás, engedélyezett. Fárasztás partrol tilos!

6. Nagyméretű, sűrű szövésű merítő szák és sebfertőtlenítő használata kötelező!

7. Fonott zsinór, leadcore használata TILOS! Kivétel az előke és a főzsinor. Monofil előtét zsinór használata kötelező (min.0,55mm, min.15 méter).

8. Lead clips tüske használata tilos!

9. Az etetett hely megjelölésére kizárólag H-bója és mélyvizi bója használható, dölóbója használata tilos!

10. Etetni és csalizni kutyatáppal vagy macskatáppal szigorúan tilos! Magot csak főtt állapotban lehet használni.

11. A kijelölt bojlis helyek on-line foglalhatóak, egy bojlis helyre minimum 2 fő foglalását tudjuk elfogadni. (A foglalás menete a FOGLALÁS menüpont alatt található – www.szucsito.hu)

Pergető horgászatra vonatkozó szabályok:

1. Csónakos pergetés kizárólag a január 1-től április 1-ig, valamint az november 1-től december 31-ig terjedő időszakokban megengedett, de a bojlis horgászok zavarása nélkül. A kieső időszakban csak partról megengedett a pergetés!

2. Fonott zsinór használata csak a pergető horgászoknak megengedett.

3. Pergető horgászatot csak a külön erre kiadott engedéllyel lehet folytatni!

4. Kérjük a horgásztársakat érkezésük előtt jelentkezzenek be!

5. Száj fogó (gripper), szájbilincs és pányva és vágó horog használata tilos! Merítő háló használata kötelező!

6. Pergetve kifogott halakat, fényképezés után azonnal vissza kell engedni! (letárolni TILOS!)

7. Csónak bérlésre van lehetőség, (2500 Ft / nap)

8. Pergetni csak súllyal rögzített, lehorgonyzott csónakból lehet! (kötelet és súlyt mindenki hozzon magával)

9. Természetes csalival pergetni tilos! (pl:döglött kishallal hallal való pergetés)

10.Csónakot Mindenki saját felelőségre használhatja! (mentőmellény használata ajánlott)

11.Halradar használata az Általános Magyar Országos szabályzat szerint lehet!

12.Mindenki óvja a természetet, csónakokból szemetelni Tilos!

13.Minden álláson van kijelölt WC, kérünk Mindenkit, szükség esetén ezeket használják!

A jelen horgászrendben külön nem szabályozott kérdésekben az Országos Horgászrend rendelkezései az irányadók.